Nutritionist

สมุทราปราการเต็มเวลา฿20,000/Month

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คิดค้นสูตรอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
สอนพนักงานสาธิตอาหารสามารถทำอาหารตามที่กำหนดได้
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบ ป.ตรีในสายคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ในการทำงานครัวของโรงแรมหรือภัตตาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ทักษะการนำเสนอ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now