นักรังสีการแพทย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา รังสีเทคนิค
- ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now