ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพิมพ์งานคล่อง ใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
- มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคล่องตัวในการทำงาน ประสานงานภายในและภายนอกได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now