เลขาประสานงานต่างประเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาอังกฤษ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- พิมพ์งานคล่อง สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
- มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคล่องตัวในการทำงาน ประสานงานภายใน,ภายนอก และต่างประเทศได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now