เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ออกบูธ และทำกิจกรรม PR & Event
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย / หญิง
- อายุ : 20 -30 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- สามารถสาธิตสินค้า หรือขายสินค้ามาก่อน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง
- ทำงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now