เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนล่าง 2 อัตรา

สงขลาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)
- เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย
- อายุ 24 ปี – 30 ปี
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now