พนักงานขายรถยนต์ (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- มีทักษะ ในการเจรจาต่อรอง
- สามารถจบการขายได้ดี
- ติดตามยอดขายให้ไปเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ บริษัท กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และทักษะด้านงานขาย บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now