จ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูล (IT Support)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแลงานด้าน Network ทั้งหมด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย อายุ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ และใช้งานอุปกรณ์ด้าน Network ได้
- สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการซ่อมคอมพิวเตอร์ เช่น Himen,boot,Ghost
- ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now