รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ การสื่อสารในองค์กร จัดกิจกรรม
- ดำเนินการด้านระเบียบวินัย
- สวัสดิการ จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ,ชุดยูนิฟอร์ม,ตรวจสุขภาพประจำปี เกษียณอายุพนักงาน ,ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
- ติดต่อหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี

เพิ่มเติม
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Point ได้ดี
มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงาน
สามารถเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now