เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และบัญชีอื่น ๆ
- จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องภาษี แม่นหลักบัญชี ปิดงบการเงินได้
- สามารถใช้ MS office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now