จนท.ธุรการ(สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ติดต่อประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-4 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office คล่อง
- มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการประสานงาน แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now