เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- คิดรูปแบบกิจกรรมให้ลูกค้า
- ติดต่อ ประสานงานกับ Sup. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมให้กับลูกค้าตามโครงการต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุ 20-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
- หากมีทักษะในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปโครงการต่างๆได้และสามารถทำงานวันเสาร์/อาทิตย์ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now