เจ้าหน้าที่บัญชีชุมชน (ประจำโครงการ THE LUMPINI 24)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีรับ-จ่ายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากปิดงบได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ประจำโครงการ THE LUMPINI 24
-

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now