เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการแพรกษา,บางปะกง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
จัดทำเอกสารในโครงการ เช่น สัญญา,ใบเทียบราคา
ดูแลการเบิกจ่ายงวดให้ผู้รับเหมา ,เบิกเงินสดย่อยต่างๆ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุ 23-28
จบการศึกษา ระดับ ป ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี,การจัดการ
มีประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
มีความรับผิดชอบในหน้าที่,มนุษยสัมพันธ์ดี
สะดวกทำงานแถวแพรกษา,บางปะกง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now