พนักงานขับรถผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
-มีประสบการณ์ด้านงานขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี
-สามารถกลับดึกได้
-ชำนาญเส้นทางในกทม.และปริมณฑล และรู้จักเส้นทางต่างจังหวัด
ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 35-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now