Account Executive/Account Supervisor

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอโครงการหรือพื้นที่โฆษณา ให้ตัดสินใจซื้อ โดยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
- บริการหลังการขาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้้นไป ทุกสาขา
- สนใจด้านงานงานขายโฆษณา
- มีบุคลิกและทักษะในการสื่อสารได้ดี
- มีความรับผิดชอบ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now