พนักงานบัญชี(ชั่วคราว 3 เดือน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-บันทึก A/R (ลูกหนี้)
-บันทึก A/P (เจ้าหนี้)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-ไม่จำกัดเพศ
-อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
-อนุปริญญา/ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือ กำลังศึกษาอยู่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now