เลขานุการ ( สำนักเลขานุการองค์กร )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น
2.สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
3.ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.จัดทำรายงานประจำปี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
2.ป.ตรี-โท ในสาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และการจัดประชุม 5 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now