เลขานุการ

เชียงใหม่เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุมดูแลจัดทำหนังสืออนุมัติโครงการ/การวางแผนออก Event/ รายงาน
วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีม/ให้คำปรึกษากับทีมงาน
เป็น center ในการประสานงาน/ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
สำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย/หญิง
อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารการตลาด
ภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง/การพยากรณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now