Account Executive (AIS Buddy) ประจำพื้นที่ จ.ระนอง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid , Handset).
• ดูแลการกระตุ้นยอดของร้าน AIS Buddy ประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย.
• วางแผนและดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง.
• วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อประเมินคู่แข่ง.
• ดูแลภาพลักษณ์ของ AIS Buddy ในพื้นที่รับผิดชอบ.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการขาย.
• มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเดินทางต่างจังหวัดได้.
• มีความรับผิดชอบสูง ออกตลาดตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสม่ำเสมอ.

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now