เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า: BCO (Branch Customer Care Officer) เพื่อประจำสาขาในพื้นที่: ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• งานด้านการขาย มีหน้าที่ในการเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร โดยบริการและขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน คุ้มครองความเสี่ยง (ประกันชีวิต) บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล และผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร โดยมีเป้าหมายของ แต่ละบุคคล
• งานด้านการบริการ มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าในส่วนการบริการธุรกิจทั่วไป และบุคคล โดยมุ่งเน้นการบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด เช่น การรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภท, การรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
• งานด้านการปฏิบัติการ มีหน้าที่จัดทำงานเอกสารหลังการให้บริการและการขาย เพื่อให้เอกสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบปฏิบัติ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีใจรักงานบริการและงานขาย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now