เจ้าหน้าที่ จัดซื้อต่างประเทศ (การ์เม้นท์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อในสายงานการ์เม้นท์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

มีความละเอียด รอบคอบ

มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง

มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

สามารถใช้ MC Office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now