เจ้าหน้าที่ บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป
- จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3 , 53 , ภพ.30
- บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 28 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office ได้คล่อง
5. เงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now