ผู้จัดการขายลูกค้าองค์กร (ภาคตะวันออก/ ภาคใต้/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง อายุ 28 – 40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีบุคลิกภาพที่ดี และทักษะการนำเสนออยู่ในเกณฑ์ดีมาก
มีภูมิลำเนาหรือประสบการณ์ด้านขายอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now