ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
มีความสามารด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การนำเสนองานเป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ การอ่านงบการเงิน ความรู้เกี่ยวกับประเทศใน ASEAN

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now