ฝ่ายการเงิน หรือ ฝ่ายธุรการบัญชีการเงิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ฝากเงิน - ถอนเงิน ธนาคารต่างๆ
- เกี่ยวกับธนาคารและการเงิน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now