ฝ่ายบัญชีอาวุโส หรือ ฝ่ายการเงินอาวุโส

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ระบบควบคุมรายได้และลูกหนี้
- คิดค่าคอมมิชชั่น
- ระบบต้นทุน Cost sheet
- รายละเอียดประกอบงบการเงิน
- การเงิน-วิเคราะห์โครงการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now