พนักงานธุรการทั่วไป

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านธุรการ 1 ปี
มีความรอบครอบในงานสูง
ใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอรืได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now