ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now