พยายาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน

เชียงใหม่เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now