ผู้ช่วยพยาบาล( PN) หลักสูตร 1 ปี

เชียงใหม่เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now