ช่างเคาะปะผุ (หลายอัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • เหล็ก - โลหะ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now