โปรแกรมเมอร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ออกแบบ พัฒนา อิมพลีเมนต์ ทดสอบ และซัพพอร์ตแอพพลิเคชั่น
เตรียมเอกสารด้านเทคนิคตามความจำเป็นที่ต้องใช้ เช่น ข้อกำหนดของโปรแกรม สคริปต์สำหรับยูนิตเทส เป็นต้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 22-26 ปี
ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือใกล้เคียง
ทำงานเป็นทีมได้ดีและเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ทำงานเชิงรุก สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตนเอง คิดเป็นระบบ เรียนรู้ได้เร็ว ยินดีที่จะมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบที่ดี
มีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่านและการเขียน
มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ PHP, PL/SQL เป็นต้น
มีประสบการณ์ในการใช้คำสั่ง SQL และการใช้ Relational Database เช่น Oracle, MySQL เป็นต้น
มีความรู้ในคอนเซปต์ของการออกแบบ Object Oriented

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now