Project Coordinator

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ประสบการณ์ทำงานด้าน IT 4 – 8 ปี อายุ ระหว่าง 26 – 32 ปี
มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโปรเจคเกี่ยวกับระบบ IT
จัดทำเอกสารบริหารโครงการ ติดตามประสานงานกับลูกค้าโครงการ
มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่เป็นขาย Solution ให้ลูกค้า (SI หรือ Distributor)
สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด หรือ นอกเวลางานได้ ในบางครั้ง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย หรือ เพศหญิง
อายุ 26 -34 ปี
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ Presale หรือมีประสบการณ์ Implement System
(Cloud Service, Virtualization, Backup and Microsoft Solution) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากเคยทำงานกับบริษัท SI หรือ Distributor ที่ทำ Solution ข้างต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now