ช่างไฟฟ้า

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปวส.ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now