พนักงานประจำเครื่อง

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจำนวนที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- อายุ 18-30 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต

- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now