วิศกรไฟฟ้า

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนบริการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงรักษาระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now