เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัท

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานสำนักกฏหมาย เพื่อขอคำปรึกษาและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป - ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now