เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ, ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี, ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุไม่เกิน 40 ปี
เพศ ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี คล่องแคล่วว่องไว
ขยัน อดทน ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหา
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Basic)
 • จีน (Basic)

Written Languages

 • อังกฤษ (Basic)
 • จีน (Basic)

สมัครงาน

Apply Now