พนักงานขับรถผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ขับรถผู้บริหาร ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลรักษารถยนต์ผู้บริหารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกรถ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย
อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 1-2 ปี
หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่เป็นปัจจุบัน ไม่หมดอายุ
บุคลิกภาพดี สุภาพ
รักในงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน เก็บความลับได้ ตรงต่อเวลา
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่
  • บุคลิกภาพดี
  • ความซื่อสัตย์
  • รักงานบริการ
  • ยานพาหนะ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now