เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี ในการตั้งหนี้และตัดชำระเจ้าหนี้ จัดทำงานในส่วนต้นทุนโครงการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง
อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีเจ้าหนี้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Computer Hardware (Basic)

สมัครงาน

Apply Now