หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การศึกษา - การฝึกอบรม

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Clinical Educator, Medical Supplies, Consumer Health/OTC

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mahanakorn University of Technology
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 อัตรา

Mahanakorn University of Technology

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mahanakorn University of Technology
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา

Mahanakorn University of Technology

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
เจ้าหน้าที่งานนักการ

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
เจ้าหน้าที่งานนักการ

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาไฟฟ้า

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชายานยนต์

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Krirk University
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

Krirk University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Keerapat International School
Elementary Teachers

Keerapat International School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Keerapat International School
Secondary or Subject Teachers

Keerapat International School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Keerapat International School
1 Counselor (Secondary)

Keerapat International School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Keerapat International School
1 PE Teacher

Keerapat International School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Keerapat International School
1 Librarian

Keerapat International School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Keerapat International School
1 High School Principal​

Keerapat International School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา