หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

อิเล็คทรอนิค - หุ่นยนต์

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างไฟฟ้า

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง จ.สมุทรปราการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
Survey Officers

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
Foreman M&E, Structure and Architecture

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างอาคารสถานที่

SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
Assistant Technician

QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 40 อัตรา

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิค (ประจำโครงการรังสิต , แจ้งวัฒนะ, บางนา ร่มเกล้า และโครงการอื่นๆในกทม.)

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์อาวุโส (งาน ATM)

LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิค 7 อัตรา

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิคประจำเครื่องฉีดพลาสติก 4 ตำแหน่ง

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Maintenance 1 อัตรา

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเชื่อม

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานฝ่ายผลิต

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
Test Production Manager, Test Maintenance Manager (2 positions)

HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
Power Plant Operator

GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างไฟฟ้า

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิคบริการ : 2 อัตรา

FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Hua Chiew Hospital
ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

Hua Chiew Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา