หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Thaifoods Group Public Company Limited
ผู้จัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ ประเทศเวียดนาม

Thaifoods Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Thaifoods Group Public Company Limited
QMS Senier Officer /Officer

Thaifoods Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
รองผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกผลิต

PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
Production 4 ตำแหน่ง

PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกผลิตอาหาร : Sr.Production Supervisor 2 ตำแหน่ง

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกผลิตอาหาร : Sr.Production Officer 1 ตำแหน่ง

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bangkok Inter Food Co., Ltd.
ผู้จัดการแผนกผลิต

Bangkok Inter Food Co., Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผจก.แผนกระบบสาธารณูประโภค

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานรายวัน/รายเดือนฝ่ายผลิต

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ROYAL CLIFF HOTEL
QUALITY SYSTEM SUPERVISOR

ROYAL CLIFF HOTEL

ชลบุรีเต็มเวลา
Putahracsa Resort
Cook

Putahracsa Resort

ประจวบคีรีขันธ์เต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต) จำนวน 1 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 2 อัตรา - ลาดกระบัง

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 2 อัตรา - บางชัน

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยหัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพปลา2

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตปลา2

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพปลา2

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพปลา2

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา