หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
Commis I - Pattaya

DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานขายแผนกเนื้อสัตว์ (Staff -Butchery)

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED

ภูเก็ตเต็มเวลา
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานขายกลุ่มสินค้าแผนกผักและผลไม้/Fruit & Vegetable

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED

ภูเก็ตเต็มเวลา
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Food Manager)

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED

ภูเก็ตเต็มเวลา
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Semi-skilled

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Skilled

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CN)

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา