หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การดูแลสุขภาพ

Chiangmaiklaimor Hospital
ทันตแพทย์

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ไตเทียม (Full Time )

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
หัวหน้าแม่บ้าน

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
พยายาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด/ ห้องคลอด (Full Time )

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) หลักสูตร 6 เดือน

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
ผู้ช่วยกุ๊ก

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
แพทย์อายุรกรรม(Full Time / Part time)

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chiangmaiklaimor Hospital
แพทย์ esthetics (ด้านผิวหนัง)

Chiangmaiklaimor Hospital

เชียงใหม่เต็มเวลา
Chaophya Hospital
อายุรศาสตร์ทั่วไป (ประจำห้องฉุกเฉิน)

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
อายุรแพทย์สาขาโสต-ศอ-นาสิกวิทยา

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
แพทย์เวชบำบัดวิกฤต

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
แพทย์กายภาพบำบัด

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
เภสัชกร

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
พยาบาลวิชาชีพ (Full Time) OPD/IPD

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
ผู้ช่วยพยาบาล PN (หลายอัตรา)

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chaophya Hospital
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย PA/NA

Chaophya Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา