หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การผลิต - การบำรุงรักษา

THAI EASTERN GROUP
ผู้ช่วยหัวหน้ากะผลิต

THAI EASTERN GROUP

ชลบุรีเต็มเวลา
THAI EASTERN GROUP
ช่างกลโรงงาน

THAI EASTERN GROUP

ชลบุรีเต็มเวลา
THAI EASTERN GROUP
เจ้าหน้าที่ผลิตไบโอแก๊ส-บำบัดน้ำเสีย

THAI EASTERN GROUP

ชลบุรีเต็มเวลา
THAI EASTERN GROUP
ช่างซ่อมบำรุง

THAI EASTERN GROUP

ชลบุรีเต็มเวลา
HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิคและบริการส่วนบำรุงซ่อม Px(สาขาสุราษฎร์ธานี)ด่วน

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานฝ่ายผลิต

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Toyota Nonthaburi Company Limited
ช่างซ่อมบำรุง(สำนักงานใหญ่)

Toyota Nonthaburi Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Retail Merchandising Standard Manager

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานนครราชสีมา) (1 Position)

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างบริการซ่อม (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานฝ่ายผลิต (สามารถ Walk-in มาสัมภาษณ์รู้ผลทันที)

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายผลิตสัตว์น้ำ จ.สมุทรปราการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนง.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ซ่อมบำรุงยานพาหนะ, ควบคุมเครื่องไซโล

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้างานฝ่ายผลิต

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
Eternity Grand Logistics Public Company Limited
ช่างซ่อมรถบรรทุก (ลาดกระบัง)

Eternity Grand Logistics Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
Management Trainee ( Thai Only )

DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำโรงงานสระบุรี)

DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา