หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การผลิต - การบำรุงรักษา

MBK Food and Entertainment Company Limited
หัวหน้าช่างเทคนิค (1) Position)

MBK Food and Entertainment Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MBK Food and Entertainment Company Limited
Senior Building Maintenance Staff (1 Position)

MBK Food and Entertainment Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mahanakorn University of Technology
เจ้าหน้าที่เทคนิค (ช่างไฟฟ้า) ประจำสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

Mahanakorn University of Technology

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mahanakorn University of Technology
เจ้าหน้าที่เทคนิค (ช่างแอร์) ประจำสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

Mahanakorn University of Technology

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MacroPhar Company Limited
หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบและคลังวัสดุบรรจุ

MacroPhar Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่่างเทคนิค

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิค

LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตวื [1 อัตรา]

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า [1 อัตรา]

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ [1 อัตรา]

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ [1 อัตรา]

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง จำนวน : 1 อัตรา

Landyhome (Thailand) Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป 4 อัตรา

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่สโตร์

KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Krirk University
ช่างแอร์

Krirk University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Kasem Bundit University
เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)

Kasem Bundit University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา