หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การผลิต - การบำรุงรักษา

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
BOI Officer

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิคประจำเครื่องฉีดพลาสติก

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานฝ่ายผลิต

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้างานฝ่ายผลิต

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร จ.สมุทรปราการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
F-Plus Company Limited
ช่างซ่อมบำรุง

F-Plus Company Limited

นครปฐมเต็มเวลา
F-Plus Company Limited
ช่างคุมเครื่อง

F-Plus Company Limited

นครปฐมเต็มเวลา
F-Plus Company Limited
ช่างไฟฟ้า

F-Plus Company Limited

นครปฐมเต็มเวลา
F-Plus Company Limited
หัวหน้าแผนกต้นกำลัง

F-Plus Company Limited

นครปฐมเต็มเวลา
F-Plus Company Limited
หัวหน้าแผนกยานยนต์

F-Plus Company Limited

นครปฐมเต็มเวลา
F-Plus Company Limited
หัวหน้าไลน์ผลิต

F-Plus Company Limited

นครปฐมเต็มเวลา
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Production Preparation Control

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Munufacturing Staff (Prachinburi Plant)

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Mold Maintenance Staff (ประจำการที่ จ.ปราจีนบุรี)

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Technician (Prachinburi plant)

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา