หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การผลิต - การบำรุงรักษา

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Mold Maintenance Assistant Manager(Prachinburi plant)

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Manufacturing Assistant Manager.(Prachinburi plant)

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
Production Staff(Prachinburi plant)

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานประจำเครื่อง

CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ปทุมธานีเต็มเวลา
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (หลายอัตรา)

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CARBON KINGS COMPANY LIMITED
วิศวกรฝ่ายผลิต

CARBON KINGS COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bangmod Hospital
ช่างศิลป์

Bangmod Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเครื่องมือยก,บริการทั่วไป,วางหมอน 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างท่อ 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างประกอบ,เชื่อม,ท่อ 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างพ่นสี 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเพลาและเครื่องกล 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างไม้ 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
Asahikasei Plastics (Thailand) Company Limited
Maintenance Supervisor

Asahikasei Plastics (Thailand) Company Limited

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา
ALL METAL PART INDUSTRY COMPANY LIMITED
หัวหน้าหน่วยช่างแม่พิมพ์ 1 อัตรา

ALL METAL PART INDUSTRY COMPANY LIMITED

เพชรบุรีเต็มเวลา
ALL METAL PART INDUSTRY COMPANY LIMITED
ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

ALL METAL PART INDUSTRY COMPANY LIMITED

เพชรบุรีเต็มเวลา
THAI EASTERN GROUP
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป(เครื่องจักร)

THAI EASTERN GROUP

ชลบุรีเต็มเวลา